Nam bảo vệ rơi từ tầng 18 trong thang máy xuống tử vong

Chung cư nơi xảy ra vụ chết người trong thang máy.
Chung cư nơi xảy ra vụ chết người trong thang máy.
Chung cư nơi xảy ra vụ chết người trong thang máy.
Lên top