Năm 2025, Bình Định không có người lang thang, xin ăn

Lên top