Năm 2021: Tập trung tái cơ cấu, xây dựng nền nông nghiệp hiện đại

Bộ NNPTNT khảo sát khu chuyên canh trồng cà rốt. Ảnh: Giang Nguyễn
Bộ NNPTNT khảo sát khu chuyên canh trồng cà rốt. Ảnh: Giang Nguyễn
Bộ NNPTNT khảo sát khu chuyên canh trồng cà rốt. Ảnh: Giang Nguyễn
Lên top