Năm 2021: Nhu cầu tuyển dụng lao động tập trung ở trình độ nào?

Nhu cầu tuyển dụng năm 2021 phân theo trình độ có sự phân hóa khá rõ. Ảnh: Trần Kiều
Nhu cầu tuyển dụng năm 2021 phân theo trình độ có sự phân hóa khá rõ. Ảnh: Trần Kiều
Nhu cầu tuyển dụng năm 2021 phân theo trình độ có sự phân hóa khá rõ. Ảnh: Trần Kiều
Lên top