Năm 2021, Hải Phòng xây dựng mới 21 công viên cây xanh

Hải Phòng dự kiến xây dựng 21 công viên cây xanh trong năm 2021. Ảnh MC
Hải Phòng dự kiến xây dựng 21 công viên cây xanh trong năm 2021. Ảnh MC
Hải Phòng dự kiến xây dựng 21 công viên cây xanh trong năm 2021. Ảnh MC
Lên top