Năm 2020 TPHCM sẽ thu phí ô tô vào nội đô?

Khu vực thu phí được bao quanh bởi các mũi tên màu đỏ.
Khu vực thu phí được bao quanh bởi các mũi tên màu đỏ.
Khu vực thu phí được bao quanh bởi các mũi tên màu đỏ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top