Năm 2020 TPHCM sẽ thu phí ô tô vào nội đô?

Khu vực thu phí được bao quanh bởi các mũi tên màu đỏ.
Khu vực thu phí được bao quanh bởi các mũi tên màu đỏ.