Năm 2020, lương sinh viên mới ra trường thấp nhất là bao nhiêu?

Dù mới ra trường, sinh viên vẫn được trả lương cao hơn 7% lương tối thiểu vùng. Ảnh minh họa
Dù mới ra trường, sinh viên vẫn được trả lương cao hơn 7% lương tối thiểu vùng. Ảnh minh họa
Dù mới ra trường, sinh viên vẫn được trả lương cao hơn 7% lương tối thiểu vùng. Ảnh minh họa
Lên top