Năm 2020, lương cán bộ, công chức sẽ tăng nhiều nhất trong 8 năm

Chính phủ đã đề xuất tăng lương cơ sở năm 2020 lên 1,6 triệu đồng/tháng. Ảnh minh họa
Chính phủ đã đề xuất tăng lương cơ sở năm 2020 lên 1,6 triệu đồng/tháng. Ảnh minh họa
Chính phủ đã đề xuất tăng lương cơ sở năm 2020 lên 1,6 triệu đồng/tháng. Ảnh minh họa
Lên top