Năm 2020 đầy biến cố, Đà Nẵng chỉ thu ngân sách 19 ngàn tỉ đồng

Lên top