Năm 2019: Giảm mạnh biên chế, tạo đà tăng lương

Chỉ tiêu biên chế từ 2015 - 2019
Chỉ tiêu biên chế từ 2015 - 2019
Chỉ tiêu biên chế từ 2015 - 2019
Lên top