Năm 2017: Ông trời "nổi giận", bão chồng lũ, thiệt hại nặng nề

Năm 2017, mưa bão đã để lại hậu quả vô cùng nặng nề. Ảnh cắt từ clip trên VNE
Năm 2017, mưa bão đã để lại hậu quả vô cùng nặng nề. Ảnh cắt từ clip trên VNE
Năm 2017, mưa bão đã để lại hậu quả vô cùng nặng nề. Ảnh cắt từ clip trên VNE

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM