Năm 2014, người dân từng đào được mộ nghi của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Lên top