Na ná ứng dụng truy vết COVID-19 điện tử Bluezone, nhiều người nhầm lẫn

Ứng dụng Bluezone do Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế chủ trì với sự tham gia phát triển của Bkav.
Ứng dụng Bluezone do Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế chủ trì với sự tham gia phát triển của Bkav.
Ứng dụng Bluezone do Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế chủ trì với sự tham gia phát triển của Bkav.
Lên top