Mường Thanh Khánh Hòa xin tháo dỡ 3 tầng vượt: "Cần rất nhiều điện nước để cưa, cắt"

Các tầng vượt của dự án Tổ hợp khách sạn - căn hộ cao cấp Mường Thanh Khánh Hòa. Ảnh: PV
Các tầng vượt của dự án Tổ hợp khách sạn - căn hộ cao cấp Mường Thanh Khánh Hòa. Ảnh: PV
Các tầng vượt của dự án Tổ hợp khách sạn - căn hộ cao cấp Mường Thanh Khánh Hòa. Ảnh: PV
Lên top