Loay hoay xử lý, thu hồi xe mô tô cũ, nát:

Muốn thu hồi, xử lý xe máy cũ nát phải có cơ chế, chính sách cụ thể

Xe máy cũ nát được sử dụng, lưu thông trên đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ảnh ghi nhận ngày 16.3. Ảnh: ĐÔNG ĐỨC
Xe máy cũ nát được sử dụng, lưu thông trên đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ảnh ghi nhận ngày 16.3. Ảnh: ĐÔNG ĐỨC
Xe máy cũ nát được sử dụng, lưu thông trên đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ảnh ghi nhận ngày 16.3. Ảnh: ĐÔNG ĐỨC
Lên top