Muôn kiểu vừa tránh dịch COVID-19 vừa trốn nắng nóng của người dân TPHCM

Nhiều học sinh, sinh viên đeo khẩu trang ngồi cà phê trốn nắng. Ảnh: Tuệ Minh.
Nhiều học sinh, sinh viên đeo khẩu trang ngồi cà phê trốn nắng. Ảnh: Tuệ Minh.
Nhiều học sinh, sinh viên đeo khẩu trang ngồi cà phê trốn nắng. Ảnh: Tuệ Minh.
Lên top