Muôn kiểu "tiếp sức" của phụ huynh Hải Phòng có con thi lớp 10 THPT

Phụ huynh Hải Phòng động viên con em trong ngày đầu kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT. Ảnh Mai Dung
Phụ huynh Hải Phòng động viên con em trong ngày đầu kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT. Ảnh Mai Dung
Phụ huynh Hải Phòng động viên con em trong ngày đầu kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT. Ảnh Mai Dung
Lên top