Muôn kiểu “Thiên la địa võng” tận diệt chim trời

Một người dân ở xã Cương Gián huyện Nghi Xuân đang đặt bẫy với trận địa cò giả đã được bày ra. Ảnh: TT
Một người dân ở xã Cương Gián huyện Nghi Xuân đang đặt bẫy với trận địa cò giả đã được bày ra. Ảnh: TT
Một người dân ở xã Cương Gián huyện Nghi Xuân đang đặt bẫy với trận địa cò giả đã được bày ra. Ảnh: TT
Lên top