Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi:

Mượn đường để thi công, làm hư hỏng không hoàn trả

Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi mượn đường để thi công nhưng đến nay chưa hoàn trả. Ảnh: Thanh Chung
Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi mượn đường để thi công nhưng đến nay chưa hoàn trả. Ảnh: Thanh Chung
Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi mượn đường để thi công nhưng đến nay chưa hoàn trả. Ảnh: Thanh Chung
Lên top