Mượn danh để làm hồ sơ giả đi xin việc: Coi chừng mất quyền lợi về sau

Cơ quan BHXH Bình Dương mời những người trùng thông tin lên để điều chỉnh lại cho đúng. Ảnh: Đình Trọng
Cơ quan BHXH Bình Dương mời những người trùng thông tin lên để điều chỉnh lại cho đúng. Ảnh: Đình Trọng
Cơ quan BHXH Bình Dương mời những người trùng thông tin lên để điều chỉnh lại cho đúng. Ảnh: Đình Trọng
Lên top