Mùng 2 Tết, Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu kiểm tra hạn mặn

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung (người mặc áo xẫm) kiểm tra vận hành của cống Ninh Quới (ảnh Nhật Hồ)
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung (người mặc áo xẫm) kiểm tra vận hành của cống Ninh Quới (ảnh Nhật Hồ)
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung (người mặc áo xẫm) kiểm tra vận hành của cống Ninh Quới (ảnh Nhật Hồ)
Lên top