Mức phí BHYT chi trả cho người đi cách ly nhưng mắc bệnh khác

Đang đi cách ly COVID-19 mà mắc bệnh khác được BHYT chi trả ra sao?. Ảnh minh hoạ: Bộ Y tế
Đang đi cách ly COVID-19 mà mắc bệnh khác được BHYT chi trả ra sao?. Ảnh minh hoạ: Bộ Y tế
Đang đi cách ly COVID-19 mà mắc bệnh khác được BHYT chi trả ra sao?. Ảnh minh hoạ: Bộ Y tế
Lên top