Mực nước hồ thủy điện Hòa Bình thấp kỷ lục: Nguy cơ thiếu nước vùng hạ du

Mực nước hồ Hòa Bình xuông thấp. Ảnh: PV
Mực nước hồ Hòa Bình xuông thấp. Ảnh: PV
Mực nước hồ Hòa Bình xuông thấp. Ảnh: PV
Lên top