phiên giao dịch việc làm lưu động:

Mức lương cao nhất lên đến 15 triệu đồng/tháng

Người lao động tham gia ứng tuyển việc làm tại Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Đông Anh (TP.Hà Nội) năm 2020. 
Ảnh: Phương Quỳnh
Người lao động tham gia ứng tuyển việc làm tại Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Đông Anh (TP.Hà Nội) năm 2020. Ảnh: Phương Quỳnh
Người lao động tham gia ứng tuyển việc làm tại Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Đông Anh (TP.Hà Nội) năm 2020. Ảnh: Phương Quỳnh
Lên top