Mức độ bùng phát dịch COVID-19 của Quảng Bình lớn

Quảng Bình đang tăng cường xét nghiệm để truy vết F0 trong cộng đồng. Ảnh: LPL
Quảng Bình đang tăng cường xét nghiệm để truy vết F0 trong cộng đồng. Ảnh: LPL
Quảng Bình đang tăng cường xét nghiệm để truy vết F0 trong cộng đồng. Ảnh: LPL
Lên top