Mùa yêu thương về giữa núi rừng Nam Giang

“Ở dân thương – Làm dân tin – Đi dân nhớ”. Ảnh: Thành Vân
“Ở dân thương – Làm dân tin – Đi dân nhớ”. Ảnh: Thành Vân
“Ở dân thương – Làm dân tin – Đi dân nhớ”. Ảnh: Thành Vân
Lên top