Mùa vàng ở Hòa Bình vắng bóng khách du lịch

Huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình là địa phương phát triển kinh tế chủ yếu nhờ vào du lịch, tuy nhiên lượng khách trong 9 tháng đầu năm nay rất ít. Ảnh: Trần Trọng.
Huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình là địa phương phát triển kinh tế chủ yếu nhờ vào du lịch, tuy nhiên lượng khách trong 9 tháng đầu năm nay rất ít. Ảnh: Trần Trọng.
Huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình là địa phương phát triển kinh tế chủ yếu nhờ vào du lịch, tuy nhiên lượng khách trong 9 tháng đầu năm nay rất ít. Ảnh: Trần Trọng.
Lên top