Mưa trên diện rộng, hồ Đơn Dương bắt đầu xả nước điều tiết

Mực nước hồ Đơn Dương gia tăng nhanh trong tháng 10.2020. Đơn vị chủ quản thông báo sẽ xả nước điều tiết qua đập Đơn Dương vào lúc 12h trưa nay (11.10). Ảnh: EVNGENCO1
Mực nước hồ Đơn Dương gia tăng nhanh trong tháng 10.2020. Đơn vị chủ quản thông báo sẽ xả nước điều tiết qua đập Đơn Dương vào lúc 12h trưa nay (11.10). Ảnh: EVNGENCO1
Mực nước hồ Đơn Dương gia tăng nhanh trong tháng 10.2020. Đơn vị chủ quản thông báo sẽ xả nước điều tiết qua đập Đơn Dương vào lúc 12h trưa nay (11.10). Ảnh: EVNGENCO1
Lên top