Mưa trắng trời, Hà Nội chìm trong mênh mông biển nước

Phố Tây Sơn ngập trong nước.
Phố Tây Sơn ngập trong nước.