Mưa to và sóng lớn, 1 thuyền viên mất tích

Tàu đánh cá của trên ngư trường tỉnh Cà Mau
Tàu đánh cá của trên ngư trường tỉnh Cà Mau