Mưa to và sóng lớn, 1 thuyền viên mất tích

Tàu đánh cá của trên ngư trường tỉnh Cà Mau
Tàu đánh cá của trên ngư trường tỉnh Cà Mau
Tàu đánh cá của trên ngư trường tỉnh Cà Mau

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top