Mưa to kèm lũ lớn, nhiều khu vực dân cư ở Đắk Lắk bị cô lập

Lên top