Mưa to, đường Sài Gòn thành sông do kênh thoát nước bị ngập rác

Lên top