Mưa như trút nước, đường tại TPHCM lại thành sông

Lên top