Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Mùa nắng nóng, tránh để cơ thể mất khoáng khi vận động nhiều