Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Mùa mưa sắp đến, các công trình chống ngập ở TPHCM giờ ra sao?