Mưa lũ tại miền Trung: Thương vong gia tăng từng ngày, 64 người đã tử nạn

Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT họp ứng phó với mưa lũ. Ảnh: Vũ Long
Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT họp ứng phó với mưa lũ. Ảnh: Vũ Long
Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT họp ứng phó với mưa lũ. Ảnh: Vũ Long
Lên top