Mưa lũ tại miền Trung khiến nhiều đôi tàu phải ngừng chạy

Mưa lũ tại miền Trung khiến một số đôi tàu phải ngừng chạy. Ảnh GT
Mưa lũ tại miền Trung khiến một số đôi tàu phải ngừng chạy. Ảnh GT
Mưa lũ tại miền Trung khiến một số đôi tàu phải ngừng chạy. Ảnh GT
Lên top