Mưa lũ kéo dài do hoàn lưu bão số 3, hàng loạt hồ chứa và đê điều xảy ra sự cố nguy hiểm

Mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 3 đã chia cắt, cô lập huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh). Ảnh: PV
Mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 3 đã chia cắt, cô lập huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh). Ảnh: PV
Mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 3 đã chia cắt, cô lập huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh). Ảnh: PV
Lên top