Mưa lũ cuốn trôi 2 người tại Yên Bái

Mưa lũ khiến 2 người bị cuốn trôi tại huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Ảnh: BYB.
Mưa lũ khiến 2 người bị cuốn trôi tại huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Ảnh: BYB.
Mưa lũ khiến 2 người bị cuốn trôi tại huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Ảnh: BYB.
Lên top