Mưa lớn, vịnh Cửa Lục, Hạ Long tràn ngập rác

Sau cơn mưa, biển đầy rác. Ảnh: Nguyễn Hùng
Sau cơn mưa, biển đầy rác. Ảnh: Nguyễn Hùng
Sau cơn mưa, biển đầy rác. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top