Mưa lớn sập cầu Tân Hà, giao thông bị chia cắt

Hiện trường cầu Tân Hà
Hiện trường cầu Tân Hà