Mưa lớn sập cầu Tân Hà, giao thông bị chia cắt

Hiện trường cầu Tân Hà
Hiện trường cầu Tân Hà
Hiện trường cầu Tân Hà

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM