Mưa lớn, quốc lộ 1A ngập nặng, xe ùn tắc kéo dài

Mưa ngập nặng trên quốc lộ 1A
Mưa ngập nặng trên quốc lộ 1A