Mưa lớn ở Quảng Trị: Nhiều cầu bị ngập, nhiều bản làng chia cắt

Lực lượng Đồn Biên phòng Ba Tầng chốt chặn, ngăn không cho người dân qua đập tràn thôn Loa (xã Ba Tầng) vì nước ngập tràn, chảy xiết. Ảnh: BP.
Lực lượng Đồn Biên phòng Ba Tầng chốt chặn, ngăn không cho người dân qua đập tràn thôn Loa (xã Ba Tầng) vì nước ngập tràn, chảy xiết. Ảnh: BP.
Lực lượng Đồn Biên phòng Ba Tầng chốt chặn, ngăn không cho người dân qua đập tràn thôn Loa (xã Ba Tầng) vì nước ngập tràn, chảy xiết. Ảnh: BP.
Lên top