Mưa lớn, nhiều nơi ở thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh bị cô lập