Mưa lớn, lực lượng chức năng rút khỏi Rào Trăng 3 để đảm bảo an toàn

Vị trí tìm kiếm bãi bồi số 3 ở thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: Q.Đ.
Vị trí tìm kiếm bãi bồi số 3 ở thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: Q.Đ.
Vị trí tìm kiếm bãi bồi số 3 ở thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: Q.Đ.
Lên top