Mưa lớn làm sập hàng trăm gian hàng tại hội chợ mua sắm

Nhà cửa, cột điện bị hư hỏng do mưa giông ở tỉnh Long An. Ảnh: Lê Đức.
Nhà cửa, cột điện bị hư hỏng do mưa giông ở tỉnh Long An. Ảnh: Lê Đức.
Nhà cửa, cột điện bị hư hỏng do mưa giông ở tỉnh Long An. Ảnh: Lê Đức.
Lên top