Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Mưa lớn lại cô lập rốn lũ Hương Khê