Mưa lớn kéo dài, sạt lở mố cầu, gây chia cắt ở vùng núi Quảng Nam

Mố cầu bị sạt gây chia cắt giao thông ở huyện Phước Sơn. Ảnh: Phước Sơn
Mố cầu bị sạt gây chia cắt giao thông ở huyện Phước Sơn. Ảnh: Phước Sơn
Mố cầu bị sạt gây chia cắt giao thông ở huyện Phước Sơn. Ảnh: Phước Sơn
Lên top