Mưa lớn kéo dài, một số vùng thấp trũng ở tỉnh Bình Định bị ngập sâu

Nhiều tuyến đường ở xã Hoài Sơn (TX. Hoài Nhơn) bị ngập sâu.
Nhiều tuyến đường ở xã Hoài Sơn (TX. Hoài Nhơn) bị ngập sâu.
Nhiều tuyến đường ở xã Hoài Sơn (TX. Hoài Nhơn) bị ngập sâu.
Lên top