Mưa lớn kéo dài, một huyện ở Cà Mau cho học sinh nghỉ học

Mưa lớn kéo dài, huyện Trần Văn Thời tạm thời cho học sinh nghỉ học từ ngày 14.10. Ảnh: Học sinh huyện Trần Văn Thời, Cà Mau đến trường bằng xuồng ngày 13.10. (ảnh Nhật Hồ)
Mưa lớn kéo dài, huyện Trần Văn Thời tạm thời cho học sinh nghỉ học từ ngày 14.10. Ảnh: Học sinh huyện Trần Văn Thời, Cà Mau đến trường bằng xuồng ngày 13.10. (ảnh Nhật Hồ)
Mưa lớn kéo dài, huyện Trần Văn Thời tạm thời cho học sinh nghỉ học từ ngày 14.10. Ảnh: Học sinh huyện Trần Văn Thời, Cà Mau đến trường bằng xuồng ngày 13.10. (ảnh Nhật Hồ)
Lên top